کلاس های مورد ارائه

موسیقی سنتی و پاپ ایرانی

موسیقی کودکان

موسیقی شرقی

موسیقی کلاسیک غربی

سازهای: سنتور، سه تار، تار، کمانچه، دف، تنبور، تنبک، عود، کاخن، جیمبی، ادو، ویلن، ویلن سل، گیتار برقی، گیتار کلاسیک، کیبورد، کلارینت، پیانوتئوری موسیقی و آهنگسازی ایرانی و غربی

آواز سنتی

(سازهای موسیقی کودکان: فلوت، بلز، سازهای کوبه ای(از سه سالگی